Verenigingen - Fotografie

Fotokring Eemland

Website
http://www.fotokringeemland.nl
Fotokring Eemland is een fotovereniging voor amateur-fotografen in Amersfoort en omstreken en telt thans circa 60 actieve leden. Onze vereniging is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV). De leden van de Fotokring streven er naar om met elkaars hulp kwalitatief betere foto

Copyright © DeMooiKrant.nl